ارزیابی و نظرسنجی کارگاه های آموزشی با حضور اساتید پژوهشکده رویان ویژه دانش آموزان تجربی
اطلاعات فردی

دانش آموز عزیز از اینکه در برنامه ما شرکت کردید متشکریم.
دانستن نظرت در مورد این برنامه برای ما خیلی مهم است، لطفا با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

* نام و نام خانوادگی :
* کلاس :
سوالات نظرسنجی
* جذاب بودن موضوعات کارگاههای آموزشی :
               
* تازگی و نو بودن مطالب :
               
* نحوه بیان مدرسین :
               
* تسلط مدرسین به مباحث :
               
* تاثیر گذاری مباحث و مطالب :
               
* نظم و کنترل و مدیریت جلسه :
               
* استفاده از امکانات لازم جهت توضیحات کامل و قابل فهم :
               
* محل برگزاری کارگاه های آموزشی :
               
* زمان برگزاری کارگاه های آموزشی :
               
* کدام کارگاه را بیشتر دوست داشتید؟ چرا؟ :
* چه پیشنهادی برای بهتر شدن برنامه دارید؟ :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :