نماز جماعت با حضور آقای میر عظیمیبه گزارش مسئول فضای مجازی دبیرستان حضرت زینب (س) در طی هفته گذشته آقای میر عظیمی کارشناسی قرآن و عترت آموزش و پرورش ناحیه 1 ری از مدرسه و طرح های قرآنی بازدید داشتند آقای میر عظیمی با حضور خود در نماز جماعت باعث دلگرمی دانش آموزان شدند و درباره مباحث قرآنی و فضیلت های نماز صحبت کردند و ازمیان مطالب بیان شده خود مسابقه بین دانش آموزان ترتیب دادند و دانش آموز برتر با اهداء جایزه تقدیر نمودند.
   1396/11/9 11:48