بازدید آقای دکتر نصیری رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 ریبه گزارش مسئول فضای مجازی دبیرستان حضرت زینب (س) : آزمایش سلول های بنیادین با هدف ارتقای سطح علمی دانش آموزان رشته تجربی با همکاری اساتید پژوهشکده رویان به همراه اوتوبوس آزمایشگاهی  در روزهای 18 الی 20بهمن ماه برگزار شد . دانش آموزان از آموزشهای تخصصی چون ؛ مهندسی بافت – کشت سلولی – خون شناسی – کار با حیوانات آزمایشگاهی- طریقه اندازه گیری فشار خون  و... بهره مند شدند .بازدید دکتر نصیری رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 ری به همراه آقایان ملکی و معینی فر مایه مباهات و انگیزه ی بیشتر برای دانش آموزان و کادر مدرسه شد .
 
   1396/11/25 10:47