انجمن اولیاء و مربیانبه گزارش مسئول فضای مجازی دبیرستان حضرت زینب (س) به مناسبت هفته پیوند اولیاء و مربیان انتخابات انجمن سال تحصیلی جدید در نماز خانه سید الشهداء (ع) برگزار شد، در این مراسم ابتدا از اولیاء پذیرایی و پس از قرائت قرآن و سرود ملی از اولیاء داوطلب دعوت شد تاضمن معرفی خود و بیان سابقه شرکت در انجمن کاندید شوند، درانتهای مراسم مدعوین هنگام خروج رای های خود را در صندوق انداخنتد. از خداوند متعال خواستاریم تا این مشارکت گامی برای بهبود و سربلندی مدرسه و دانش آموزان باشد.
   1397/7/22 13:52