امتحانات ترم اول سال تحصیلی99-98

 

به گزارش مسئول فضای مجازی دبیرستان حضرت زینب(س)، امتحانات ترم اول سال تحصیلی99-98از روز دوشنبه مورخ 98/10/10 شروع شد و تا روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 ادامه خواهد داشت.
در ادامه با توجه به تعطیلی مدارس در هفته ی گذشته ،کلاس های جبرانی برای دانش آموزان برنامه ریزی گردید و برنامه به دانش آموزان اطلاع رسانی شد.
امتحانات مساله بسیار مهم و حساسی برای دانش آموزان است و مهمترین گام موفقیت در امتحانات تعیین هدف استمدیریت زمان و توجه به نکات مهم هنگام برگزاری امتحان می تواند جهت موفقیت در امتحانات بسیار راهگشا و کلیدی باشد.
لذا خواهشمند است اولیاء گرامی با همکاری همه اعضای خانواده، محیطی آرام را برای فرزندان خود، در راه رسیدن به موفقیت فراهم نمایند.

   1398/10/11 09:43